Knurów

STAWOWA 2

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
TARGOWA 3

I grupa,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.